Με απόφαση της συντονιστικής ομάδας του φόρουμ, θα διαγράφονται τα ποστ των νέων μελών, τα οποία δεν συστήνονται στην κατάλληλη ενότητα, παρά τις συστάσεις που γίνονται από τους υπεύθυνους του φόρουμ, όπως ρητά ορίζει ο κανονισμός. Αν συνεχίσουν να αγνοούν τις συστάσεις τότε θα γίνεται οριστική διαγραφή τους από το φόρουμ.