Για την ευταξία του φόρουμ, όσες αγγελίες έχουν να ενημερωθούν πάνω από 4 μήνες για το αν ισχύουν ή όχι, θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.