Το μέγιστο όριο προσωπικών μηνυμάτων διπλασιάστηκε και από 50 πλέον ανέρχεται στα 100.