Τονίζεται στα μέλη τα οποία δεν έκαναν το πρώτο ποστ με τις απαραίτητες συστάσεις στην ενότητα για νέα μέλη, να το κάνουν, λόγω του ότι αυτό αντιτίθεται στον κανονισμό του φόρουμ, τον οποίο οφείλουμε όλοι να τον διαβάσουμε προσεκτικά!
Καλό θα είναι να συστήνονται με το μικρό τους όνομα, τι αυτοκίνητο έχουν και από ποια πόλη είναι!

Σχετικό απόσπασμα του κανονισμού:
Τα νέα μέλη, απαραιτήτως συστήνονται στην ενότητα με τίτλο « Νέα Μέλη»